۱. در تعریف کالا خدمات نیاز به مراجعه به سایت مالیات مراجعه شود، بان جستجو داخلی کالا و خدمات دارد
۲. تعریف خریدار: با ورود شناسه ملی مودی، نام مودی، کد پستی، آدرس مودی خودکار توسط بان نمایش داده میشه
۳. در زمان صدور صورتحساب، با انتخاب الگو، مثل فروش ارز، صادرات و…  فیلدهای مورد نیاز مالیات به شکل خودکار تشخیص داده میشه و خطا صورتحساب صادره به حداقل می رسه
۴. امکان ابطال تمام صورتحساب‌های سایر نرم‌افزار‌ها را دارد
۵. امکان ورودی اکسل از همه نرم‌افزار های حسابداری را دارد
۶. در صورت ی گزینه ای لازم ببینید و هنوز در بان لحاظ نشده باشد، سعی می شود توسط تیم ما بصورت رایگان و سریع اضافه شود

چون مورد اعتماد بیش از ۲۰۰۰ مودی است

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds