مهلت ارسال صورت معاملات زمستان ۱۴۰۲ تا ۲۶ اردیبهشت ماه تمدید شد
تبصره ۱۰۰ نمونه بارز رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است
نمایش همه
چنانچه اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، جرایم متعلقه منتفی است

چنانچه اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، جرایم متعلقه منتفی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

چنانچه اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، جرایم متعلقه منتفی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امر بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود.

دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/30197

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای پیرامون استرداد جرایم مالیاتی که به ناحق از مودی دریافت شده اعلام کرد: وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امر بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود.
در این بخشنامه با اشاره به اینکه بخشودگی جرایم متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است، آمده است: در صورت ناحق بودن مطالبه اصل مالیات، می بایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود.

تصاویر

  • چنانچه اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، جرایم متعلقه منتفی است

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds