رفع ابهام از اجرای قوانین و مقررات، ارتقا مستمر دادرسی‌ها، هدفمند نمودن پرداخت‌های پرسنلی و اصلاح ساختاری مرکز دادرسی مالیاتی
تقدیر از مدیران دادرسی مالیاتی برتر توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش همه
پنل‌های تخصصی آموزشی مرکز دادرسی مالیاتی برگزار شدند

پنل‌های تخصصی آموزشی مرکز دادرسی مالیاتی برگزار شدند

پنل‌های تخصصی آموزشی مرکز دادرسی مالیاتی برگزار شدند

در سومین بخش از اجلاس سراسری مدیران دادرسی مالیاتی، پنل‌های تخصصی آموزشی در چهار محور مختلف برگزار شد.

چهارشنبه، ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/28692

پنل بررسی مسائل ساختاری، اداری و پشتیبانی با اداره آقای قاسمی برگزار شد که در آن ضمن بررسی مشکلات فیزیکی و پشتیبانی مدیریت‌های دادرسی راه حل‌های پیشنهادی توسط دبیر اجرائی اجلاس مطرح شد.

پنل بررسی مسائل عمومی مدیریت‌های دادرسی با اداره آقای دکتر پهلوان در سالن جهاد سازمان امور مالیاتی برگزار شد که موضوع تامین نیروی انسانی از اهمیت ویژه‌ای در این پنل برخوردار بود.

پنل بررسی مسائل فرآیندی و امور سامانه‌ای توسط آقای علیزاده و تیم سامانه‌ای مرکز دادرسی مالیاتی برگزار شد که معاون بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد مرکز دادرسی مالیاتی همراه با کارشناس تیم سامانه‌های دادرسی به نواقص و اصلاحات صورت گرفته در سامانه‌های دادرسی پرداختند.

پنل بررسی مسائل فنی و حقوقی با اداره آقای دکتر حقیقت یکی دیگر از چهار پنل برگزار شده در اجلاس سراسری مدیران دادرسی مالیاتی بود، در این پنل معاون مرکز دادرسی با اشاره به ابهامات موجود در اجرای قوانین و مقررات در فرایند دادرسی، پاسخگوی نکات مدیران دادرسی حاضر در این پنل بودند.

گفتنی است نتایج حاصل از این پنل‌ها در جلسه با دکتر سبحانیان توسط نمایندگان هریک از این پنل‌ها مطرح خواهد شد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds