انباشت پرونده نباید باعث کم رنگ شدن کیفیت رسیدگی‌ها شود
گام های پروژه تنقیح مقررات مالیاتی
نمایش همه
نشست مسئولین بسیج دانشجویی پیرامون مساِئل اساسی کشور با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نشست مسئولین بسیج دانشجویی پیرامون مساِئل اساسی کشور با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نشست مسئولین بسیج دانشجویی پیرامون مساِئل اساسی کشور با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر سبحانیان در نشست هم اندیشی با جمعی از دانشجویان بسیج سراسرکشور برخی از دستاوردها و اقدمات نظام مالیاتی را تبیین کرد.

جمعه، ۰۳ آذر ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/25153

به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همزمان با هفته بسیج در این نشست بر دوهدف راهبردی نظام مالیاتی یعنی وصول مالیات حقه بعنوان درآمد پایدار مالی دولت و تکریم مودیان و فعالان اقتصادی بعنوان شریک راهبردی تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در دولت سیردهم افزود: با استراتژی هوشمندسازی و تمرکز بر فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به این موفقیت دست یافته ایم.

در ادامه این نشست دانشجویان نیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداخته و سوالاتی پیرامون مهمترین مسایل و مطالبات مالیاتی جامعه مطرح کردند. 

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds