جلسه سراسری رئیس مرکز دادرسی با مدیران و اعضای هیئت‌های دادرسی
اطلاعیه شماره 18- محاسبه حد مجاز دوره های مالیاتی براساس اظهارنامه های تسلیمی
نمایش همه
نشست رسیدگی به چالش‌های ویژه پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری برگزار شد

نشست رسیدگی به چالش‌های ویژه پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری برگزار شد

با حضور معاون فنی و مالیاتی مرکز دادرسی؛

نشست رسیدگی به چالش‌های ویژه پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، نشستی رسیدگی به چالش‌های ویژه پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری و با حضور معاون فنی و مالیاتی مرکز دادرسی، اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیر دادرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، معاون اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، گروه‌های رسیدگی، روسای ادارات مالیاتی مربوطه و جمعی از نمایندگان هیئت برگزار شد.

شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/26904

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، نشستی رسیدگی به چالش‌های ویژه پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری و با حضور معاون فنی و مالیاتی مرکز دادرسی، اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیر دادرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، معاون اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، گروه‌های رسیدگی، روسای ادارات مالیاتی مربوطه و جمعی از نمایندگان هیئت برگزار شد.

یکی از چالش‌های همیشگی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، رسیدگی به پرونده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است، بنا بر آمار، بخش اعظمی از وصولی سازمان امور مالیاتی کشور به پرونده بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط می‌شود، از این رو با توجه به خاص بودن نوع پرونده مورد رسیدگی، موارد مطرح شده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به طور معمول در پرونده‌های بانکی اختلاف نظر محاسباتی، شکلی و ماهوی بین مودیان محترم و سازمان امور مالیاتی کشور همیشه وجود داشته است، این نوع اختلافات در بین همکاران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ که نگارش گزارش را بر عهده دارند، همچنین نمایندگان هیئت‌های حل اخلاف و اعضا شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری نیز دیده می‌شود.

از این رو همکاران مدیریت دادرسی اداره کل مودیان بزرگ همواره در جهت رفع اختلافات موجود درون سازمانی سعی در برگزاری نشست‌های متعدد داشته تا در صورت ارجاع آراء از اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به شورای عالی مالیاتی، دچار کمترین نقص رسیدگی یا عدم رعایت قوانین و مقررات شود و همچنین کفیتی رسیدگی به آرا افزایش یابد.

در این رابطه در آخرین نشست برگزار شده در مدیریت دادرسی مودیان بزرگ که با حضور آقای دکتر حقیقت معاون فنی و مالیاتی مرکز دادرسی کشور، اعضای محترم شورای عالی مالیاتی آقایان شایان پور، حوائج، زمانی و برزیده و آقای بیگلری مدیر دادرسی مودیان بزرگ برگزار شد، مباحثی همچون وجه التزام، سود تسهیل ارز، مازاد سود سپرده‌ها، تسهیم درآمدها و سپرده‌ها و منابع و مصارف مطرح و بررسی گردید.

بر اساس گفته‌های معاون فنی و مالیاتی مرکز دادرسی، هدف اصلی این نشست رفع ابهامات ایجاد شده توسط اعضای شورای عالی مالیاتی بوده که با تمرکز بر این موضوع و قرار بر ادامه روند برگزاری این نشست‌ها آن است که از نظر محتوایی اختلافات به حداقل مطلوب خود برسد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds