نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای سومین سال متوالی کاهش می یابد
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 ابلاغ شد
نمایش همه
نرخ 5 درصدی مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد‌های پژوهشی

نرخ 5 درصدی مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد‌های پژوهشی

از سوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد؛

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/29733

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، براساس بخشنامه ابلاغی دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) است.

در این بخشنامه آمده است:

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می ‌دارد:

باتوجه به عدم تصریح قرارداد‌های پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قرارداد‌های پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۶ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵) درصد می ‌باشد.

تصاویر

  • نرخ 5 درصدی مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد‌های پژوهشی

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds