تودیع و معارفه مدیر دادرسی استان همدان با حضور معاون مرکز دادرسی برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه معاونت راهبری مرکز دادرسی برگزار شد
نمایش همه
مودیان مالیاتی تا پایان آبان ماه فرصت دارند صورت معاملات فصل تابستان را ارسال نمایند  

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مالیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی بصورت الکترونیک اقدام نمایند.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds