ساده سازی تکالیف مالیاتی، تجمیع پرونده ها و تشکیل کارگروه مشترک
تسریع در قطعی سازی صد پرونده بزرگ مالیاتی استان
نمایش همه
مهمترین محور تحولی مرکز دادرسی در دوره جدید؛ کاهش اطاله و افزایش کیفیت دادرسی‌ها در جهت تحقق همه جانبه عدالت مالیاتی است

محمد طاهری‌نژاد در نشست با مدیر و کارکنان مدیریت دادرسی مالیاتی خراسان رضوی اظهار داشت : با توجه به استقلال مدیریت دادرسی مالیاتی در استان ها، بدنبال وصول عادلانه مالیات هستیم نه صرفا وصول درآمدهای مالیات.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds