اطلاعیه شماره 28 – قابل توجه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
پیام تبریک رئیس کل سازمان امور مالیاتی به مناسبت سال نو
نمایش همه
مهلت یک ماهه ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402

مهلت یک ماهه ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیان حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحساب های خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند.

دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/29326

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه اعلام کرد: در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه «تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب هایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب های آن ها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد». سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحساب های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه های tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد.

براساس این اطلاعیه، مودیان مذکور حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی موردنظر (زمستان ۱۴۰۲) فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحساب های خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه موردنظر را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند. مودیانی که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام ننمایند، مشمول جریمه مقرر در مواد (۳۶) و (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد می شوند.

شایان ذکر است به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (۳) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار می‌گیرد.

تصاویر

  • مهلت یک ماهه ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds