نشست مشترک دکتر طاهری‌نژاد، رئیس مرکز دادرسی مالیاتی با مشاوران وزیر امور اقتصاد و دارایی، آقایان دکتر مریدی و دکتر نخلی برگزار شد
دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز،قطعا باید محاکمه شود
نمایش همه
معاون راهبری امور مدیریت‌های دادرسی تغییر کرد

{#f H]ҙP>۲+HPQ RS<Ǿ %Ojy> S&eH%;9.z03_{ HB eϜD?;.FSl*ۢ͆Eeh,@HK_v-+kKq=?,+c-)”r5′;y7ŸjCe$!sTjY_ܘ۸l(!PSBʫHSQŰYrRڜ>|Cubc5!Fq؆jh!vUMajBV[ CY)> { *g)’V#Fb5eM|:;EI,x(.Hd DkxH0eK7p+VW`&ާ,fM$ Hz/ٱ@s5{)$= vx5b54׃ |۷ U8 d=zHtU x[BVY|~ejz:ͬ.-RXLpX8g3J U?’ 2Ptܮ>_

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds