دکتر طاهری‌نژاد شاخص‌های کلیدی عملکردی استاندارد تعیین شده را ملاک ارزیابی مدیریت های دادرسی در دوره جدید می داند
دستاورد سازمان امور مالیاتی در زمینه کاهش مقررات ابطالی در دیوان عدالت اداری
نمایش همه
مدیران دادرسی آماده رسیدن به شاخص‌های کلیدی عملکردی استاندارد می‌شوند

جلسات ارزیابی وضعیت عملکرد مدیریت‌های دادرسی و بررسی موانع پیش روی تحقق بهره‌وری بیشتر در راستای بهبود عملکرد و رفع مشکلات مدیریت‌های دادرسی سطح کشور با حضور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی و معاونین ایشان، ادامه دارد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds