طاهری‌نژاد: هیئت‌های حل اختلاف، گلوگاه مهم در مسیر تحقق عدالت مالیاتی هستند
بازدید معاونین مرکز دادرسی از مدیریت دادرسی استان خراسان شمالی
نمایش همه
عملکرد مرکز دادرسی مالیاتی در مهرماه گذشته

پس از دیدارهای چهره به چهره رئیس مرکز دادرسی با مدیریت‌های دادرسی سراسر کشور و تبیین شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد به آن‌ها، مرکز دادرسی در گزارش عمکلرد این مدیران در مهر ماه گذشته را بررسی و جمع آوری کرده است.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds