رفع موانع و مشکلات مدیریت های دادرسی برای تحقق هر چه بیشتر شاخص های عملکردی از اولویت های کاری رئیس و همکاران ستادی مرکز دادرسی است
دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی باهدف توسعه دانش فردی آموزش همکاران حقوقی سراسر کشور را در دستور کار قرار داد.
نمایش همه
طراحی مسیرهای تعیین تکلیف پرونده‌های کوچک، قدیمی و غیرمهم یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسات مدیران دادرسی با رئیس و معاونین مرکز دادرسی است

|#f H]oSoAw’Ver ͧ%vc!?)}_-+4GR2Ta؇ugc_]U 5TA{$ ӯޗe@m3nޙs6`* ?KYUTvfJBBն?#f8Yd9y2UeE]P!JWz>P +(]%UݺFߞ~y3τΜXɠiSB8 Owp $q%$8RKi????C|8ݖ’O8ʃ<$E%ZG!ehIȴ3(Brf##FW!#Lp,/0]*dZB!N`dc[KG>sAa>T [C#[czt [|_KH8LnT.=ZWy*P0ŏ< [_ =N[v0N?Bߦ#MP,2XDw)tk VO8b5,p&n%

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds