تحول اساسی در استقلال فرایند دادرسی مالیاتی در دستور کار است
پنل‌های تخصصی آموزشی مرکز دادرسی مالیاتی برگزار شدند
نمایش همه
رفع ابهام از اجرای قوانین و مقررات، ارتقا مستمر دادرسی‌ها، هدفمند نمودن پرداخت‌های پرسنلی و اصلاح ساختاری مرکز دادرسی مالیاتی

رفع ابهام از اجرای قوانین و مقررات، ارتقا مستمر دادرسی‌ها، هدفمند نمودن پرداخت‌های پرسنلی و اصلاح ساختاری مرکز دادرسی مالیاتی

معاونین مرکز در اجلاس مدیران دادرسی مطرح کردند؛

رفع ابهام از اجرای قوانین و مقررات، ارتقا مستمر دادرسی‌ها، هدفمند نمودن پرداخت‌های پرسنلی و اصلاح ساختاری مرکز دادرسی مالیاتی

در ادامه بخش‌های اجلاس سراسری مدیران دادرسی مالیاتی، هر یک از معاونت‌های مرکز دادرسی مالیاتی به ارائه عملکرد و اهداف معاونت‌های ذیل خود پرداختند.

چهارشنبه، ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/28691

در ادامه بخش‌های اجلاس سراسری مدیران دادرسی مالیاتی، هر یک از معاونت‌های مرکز دادرسی مالیاتی به ارائه عملکرد و اهداف معاونت‌های ذیل خود پرداختند.

آقای علیزاده با بیان اینکه مرکز دادرسی مالیاتی به عنوان یک نهاد بزرگ کشوری است که باید بتواند کیفیت خدمت خود که همان داوری بین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی است را به طور مستمر ارتقاء دهد، این موضوع را دلیلی بر ایجاد معاونت بهبود روش‌ها و ارتقا عملکرد دانست.

همچنین آقای دکتر پهلوان ادامه دادند: معاونت راهبری مرکز دادرسی مالیاتی براساس شاخص‌های ارزیابی به دنبال هدفمند نمودن پرداخت‌های پرسنلی نظیر پاداش‌ها بوده و تمام تلاش خود را برای ارتقا سطح کیفی و منابع در اختیار هیئت‌های حل اختلاف به عمل آورده‌ند.

آقای دکتر حقیقت، معاون فنی و حقوقی مرکز دادرسی مالیاتی نیز در ادامه اظهار داشتند: معاونت فنی و حقوقی با رفع ابهام از نحوه اجرای قوانین و مقررات در فرایند دادرسی به دنبال ایجاد عدالت مالیاتی و کاهش اطاله و فرایند دادرسی و حمایت قانونی از نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی است.

در پایان آقای قاسمی دبیر اجرائی اجلاس بیان داشتند: که اصلاح ساختار مرکز دادرسی مالیاتی به منظور افزایش انگیزه و ارتقای سطح نیروی انسانی شاغل در ابعاد ارتقای پست سازمانی و معیشت همکاران از اولیت‌های مرکز دادرسی مالیاتی به شمار می‌آید.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds