در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی غرب تهران صورت گرفت؛
شیوه تعیین نوبت گروهی اجرا می‌شود
نمایش همه
دیدار رئیس مرکز دادرسی با مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ

دیدار رئیس مرکز دادرسی با مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ

دیدار رئیس مرکز دادرسی با مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، در راستا افزایش تعاملات و همکاری‌ها با اداره کل های امور مالیاتی در سطح تهران، دکتر طاهری‌نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی، با دکتر محمد مصلحی مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

یکشنبه، ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/27567

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، در راستا افزایش تعاملات و همکاری‌ها با اداره کل های امور مالیاتی در سطح تهران، دکتر طاهری‌نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی، با دکتر محمد مصلحی مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه، ضمن گفتگو درباره فرایندهای دادرسی و آخرین روند رسیدگی به پرونده‌های بزرگ، بر حفظ و توسعه هماهنگی میان مرکز دادرسی مالیاتی و اداره‌کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تأکید شد.
رئیس مرکز دادرسی مرتفع نمودن مشکلات و دغدغه‌های مدیریت‌های دادرسی را از اهداف این نشست‌ها دانسته و گفتند: هرچه تعامل و همکاری در بین دادرسی و سایر بخش‌های سازمان امور مالیاتی بیشتر باشد، جریان دادرسی پرونده‌های مالیاتی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام خواهد شد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds