طراحی مسیرهای تعیین تکلیف پرونده‌های کوچک، قدیمی و غیرمهم یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسات مدیران دادرسی با رئیس و معاونین مرکز دادرسی است
نشست مشترک دکتر طاهری‌نژاد، رئیس مرکز دادرسی مالیاتی با مشاوران وزیر امور اقتصاد و دارایی، آقایان دکتر مریدی و دکتر نخلی برگزار شد
نمایش همه
دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی باهدف توسعه دانش فردی آموزش همکاران حقوقی سراسر کشور را در دستور کار قرار داد.

          با توجه به اهمیت ارتقاء سطح دانش حقوقی همکاران، علاوه بر برنامه آموزشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه­ ریزی سازمان متبوع، دفتر حقوقی اقدام به برگزاری برنامه ­های آموزشی کاربردی و عملیاتی نموده که  اجرای آن محدود به مکان و زمان خاصی نیست و امکان انجام آن در فرجه تعیین شده متناسب با حجم کاری همکاران در نظر گرفته شده است. این برنامه ها به صورت مستمر بوده و و در سطح کشوری با امکان مشارکت همه همکاران تعبیه شده است.

برنامه های آموزشی عبارتند از:

الف- جمع خوانی قوانین به صورت فعالانه و مشارکتی:

در این شیوه، مقرر گردید یکی از قوانین -که دراین مرحله، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود- طی دو جلسه (هر جلسه سی دقیقه) جمع خوانی می شود. در این آیتم آنچه مورد اهمیت است قرائت و احیاناً مباحثه جمعی همکاران و ارائه نقطه نظرات و رفع ابهامات با مدیریت و نظارت رؤسا/مسئولین دوایر حقوقی است. لازم به ذکر است اتمام کل قانون مزبور در دو جلسه تعیین شده موضوعیت ندارد و ضروری نیست.

ب-تنظیم فایل صوتی تدریس توسط همکاران به صورت کیس محور با موضوعات پرونده های مبتلابه و ایجاد بانک صوتی تدریس موضوعات مزبور:

در این آیتم آموزشی،  رؤسا / مسئولین دوایر  حقوقی به طور داوطلبانه یکی از موضوعات حقوق مالیاتی مبتلابه را که نسبت به آن تسلط ویژه دارند انتخاب کرده و نسبت به تهیه و تنظیم ۲ فایل صوتی (هر فایل پانزده دقیقه) اقدام می­نمایند. فایل مذکور پس از ارسال به دفتر حقوقی و تایید آن، جهت بهره برداری آموزشی در اختیار کارشناسان حقوقی سراسر کشور قرار داده می شود. همکاران آن اداره فرصت دارند در طول مدت مقرر دوهفته ای، اقدام به شنیدن و بهره برداری از این فایل­ها نمایند.

ج-مرور قوانین و مقررات پرکاربرد به صورت انفرادی و سپس ارزیابی موثر:

با توجه به مسئولیت کارشناسان حقوقی، تسلط نسبت به قوانین و مقررات موضوعه حائز اهمیت بوده و یکی از طرق افزایش سطح علمی همکاران مرور و خوانش قوانین و مقررات است. در آیتم سوم این بسته آموزشی، قوانین و مقررات مهم و کاربردی به صورت انفرادی مورد مطالعه همکاران قرار می گیرد. در این راستا موضوع مورد مطالعه کارشناسان حقوقی ۱۰ ماده ابتدائی آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds