مدیران دادرسی آماده رسیدن به شاخص‌های کلیدی عملکردی استاندارد می‌شوند
سامانه مودیان، بزرگترین زیرساخت برای اخذ مالیات هوشمند/ انگیزه بخشی به مدیران و کارکنان مالیاتی در دستور کار مجلس و دولت باشد
نمایش همه
دستاورد سازمان امور مالیاتی در زمینه کاهش مقررات ابطالی در دیوان عدالت اداری

در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ از ۵۴ مقرره مورد شکایت فقط یک مورد آن ابطال گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸۵/۷ ذرصدی را نشان می دهد..

دلیل اصلی کاهش آمار ابطال شده علاوه بر دفاع موثر از مقررات در دیوان عدالت  اداری توسط کارشناسان این دفتر ، ” افزایش اهتمام تمامی ارکان سازمان به نظارت دقیق تر بر تدوین مقررات و توجه بیشتر بر انطباق آن با قوانین”، ” ضعف کیفی رد شکایات؛ علیرغم افزایش کمی آن”، ” صدور دستور العمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب و کار” می باشد..

دراین راستا صدور دستور  العمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ، تغییرات مهمی در فرآیند صدور مقررات مالیاتی ایجاد کرده است  که  از جمله  نکات مهم این دستور العمل محدود شدن صلاحیت صدور مقررات  برای صرفاً رئیس کل سازمان، لزوم اطلاع رسانی عمومی پیش نویس مقررات کسب و نظر از عموم مردم و همچنین اعلام عدم مغایرت قانونی از سوی این دفتر است..

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds