موج خبری کاذب درباره مالیات طلافروشان صحت ندارد
دیدار سه ساعته و بی واسطه رئیس مرکز دادرسی با کارکنان دادرسی اصفهان
نمایش همه
دانش و توانمندی ملاک انتخاب نمایندگان هیئت‌های دادرسی

مدیر دادرسی استان یزد در گفت‌وگو با روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی از موفقیت‌ها و چالش‌های این مدیریت دادرسی سخن گفت. رشد مدیریت دادرسی در صدور آرا مستند و مستدل بر اساس قوانین مالیاتی، تعداد آرا صادره، کاهش میزان قرارهای کارشناسی به زیر ۴ درصد، همکاری مناسب دادرسی با نهادهای همکار و همچنین برخی موانع در مسیر حرکت این مدیریت داردسی، از صحبت‌های آقای رحیم پور بود.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds