بازدید رئیس مرکز دادرسی مالیاتی از مدیریت دادرسی قزوین
دکتر طاهری‌نژاد در کرمان
نمایش همه
دادرسی مالیاتی مهمترین مرجع تظلم خواهی در فرایند مالیات‌ستانی

دکتر طاهری‌نژاد رییس مرکز دادرسی مالیاتی در ادامه برنامه‌های خود در سفر به استان قزوین طی نشست با نمایندگان هیات‌های حل اختلافی و کارکنان مدیریت دادرسی قزوین به بیان رویکردها و برنامه‌های این مرکز پرداخت.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds