اقساط مالیاتی اصناف بیش‌تر می ‌شود / گسترش چتر بهره مندی از ظرفیت تبصره ماده 100
جزئیات درآمدهای مالیاتی در فروردین ماه امسال/ حدود 57 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است
نمایش همه
حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل برمبنای فروش ۱۰۰ درصد افزایش یافت

حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل برمبنای فروش ۱۰۰ درصد افزایش یافت

در راستای تسهیل تکالیف مودیان؛

حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل برمبنای فروش ۱۰۰ درصد افزایش یافت

در راستای تسهیل کسب و کار صاحبان مشاغل اعم از اشخاص صنفی و غیر صنفی و کاهش تکالیف آنان، نصاب تعیین گروه‌های مودیان فوق ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

ﺳﻪشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/30380

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مودیانی که فروش دو سال قبل آنها بیش از سیصد میلیارد ریال باشد، برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مکلف به نگهداری دفاتر و ارائه ترازنامه سود و زیان می باشند. قبلاً این نصاب یکصد و پنجاه میلیارد ریال بود.

مشاغل گروه دوم که مکلف به ارائه صورت درآمد و هزینه های خود بودند و قبلاً نصاب آنها از پنجاه میلیارد ریال تا یکصدوپنجاه میلیارد ریال بود با افزایش صد درصدی از یکصد میلیارد ریال تا سیصد میلیارد ریال شدند که بر اساس فروش سال قبل آنها است.

همچنین صاحبان مشاغل با فروش کمتر از یکصد میلیارد ریال دو سال قبل، از سال ۱۴۰۲ جزو گروه سوم مشاغل محاسبه می‌شوند و کمترین تکالیف مالیاتی را از حیث اسناد و مدارک خواهند داشت.

طبق این گزارش، مفاد تغییرات این اصلاحیه از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی است.

تصاویر

  • حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل برمبنای فروش ۱۰۰ درصد افزایش یافت

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds