اهمیت و ضرورت ارتباط و تعامل هرچه بیشتر بین مدیران دادرسی و اداره کل‌های مالیاتی
ساده سازی تکالیف مالیاتی، تجمیع پرونده ها و تشکیل کارگروه مشترک
نمایش همه
جلسه هم‌فکری و هم‌اندیشی در حوزه پرونده‌های مالیاتی در مرکز دادرسی مالیاتی کشور برگزار شد

عصر روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه جلسه همفکری بین مدیران دادرسی شرق شهر تهران، غرب استان تهران و استان قم و معاونین مرکز دادرسی مالیاتی در سالن جلسات مرکز دادرسی برگزار شد.

در این جلسه که به مدیریت «آقای علیزاده» معاونت بهبود روش‌ها و ارتقا عملکرد و «دکتر حقیقت» معاونت فنی و مالیاتی مرکز دادرسی مالیاتی برگزار شد، راهکارهایی جهت کم شدن حجم پرونده‌ها در کنار اجرای عدالت مالیاتی مطرح شد.

آقای علیزاده این نشست را گامی در جهت افزایش تعامل بین مرکز دادرسی و مدیریت های دادرسی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این جلسات با سایر مدیران دادرسی ادامه یابد.

مدیران دادرسی حاضر در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت مدیریت های زیر نظر خود ایده ها و نظرات خود را در راستای تسریع رسیدگی به پرونده ها بیان کردند.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds