تبصره ۱۰۰ نمونه بارز رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است
ساده سازی و تسهیل تکالیف مودیان با اجرای تبصره ماده 100
نمایش همه
ثبت سیستمی ویرایش اطلاعات گواهی مفاصاحساب ماده 187 الزامی است

ثبت سیستمی ویرایش اطلاعات گواهی مفاصاحساب ماده 187 الزامی است

مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی:

مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت سیستمی تمامی ویرایش های مربوط به اطلاعات گواهی مفاصا حساب ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم اعم از تمدید، تغییر خریدار، ابطال گواهی و یا ویرایش اطلاعات ملک در سامانه http://187.tax.gov.ir الزامی است.

دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/30237

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد جهانی کیا مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تکمیل فرایند الکترونیکی نمودن تمامی مراحل صدور، دریافت و استعلام گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‏های مستقیم، تمامی فرآیندهای صدور و ویرایش گواهی مذکور اعم از تمدید، تغییر خریدار و یا ویرایش اطلاعات گواهی الزاماَ باید از طریق سامانه http://187.tax.gov.ir انجام شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ابزار استعلام گواهی ماده ۱۸۷ به عنوان تنها مرجع احراز اصالت گواهی ۱۸۷ در سامانه tax.gov.ir در دسترس مودیان و کاربران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور قرار داده شده است، تنها ویرایش هایی که از طریق سامانه و به صورت سیستمی انجام شده است دارای اعتبار بوده و نسخ دست نویس به هیچ عنوان معتبر نخواهد بود.

تصاویر

  • ثبت سیستمی ویرایش اطلاعات گواهی مفاصاحساب ماده 187 الزامی است

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds