حضور تیم کارشناسی تحلیل و ارزیابی فرآیندها از سوی مرکز دادرسی، در مدیریت دادرسی شمال تهران
نرم‌افزار واسط سامانه مودیان بان
فایل آموزشی سامانه مودیان و قوانین پاینه های فروشگاهی
نمایش همه
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیران دادرسی شمال و شرق شهرتهران و جنوب استان تهران با حضور رئیس مرکز دادرسی

به گزارش روابط‌عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر محمد طاهری‌نژاد رییس مرکز دادرسی مالیاتی با صدور حکمی،آقایان حسین عبدی، یاشار نصیرفام و داود پروانه را به عنوان مدیران دادرسی شرق و شمال تهران و جنوب استان تهران منصوب کرد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds