مالیات‌ستانی روی ریل دادرسی عادلانه
تودیع و معارفه مدیر دادرسی مالیاتی استان قزوین برگزار شد
نمایش همه
بررسی عملکرد مرکز دادرسی مالیاتی آبان‌ماه

گزارش عملکرد ماهانه مدیریت‌های دادرسی در آبان ماه توسط مرکز دادرسی مالیاتی منتشر شد.در این گزارش به بررسی وضعیت مدیریت‌های دادرسی با توجه به شاخص‌های کلیدی عملکردی می‌پردازیم.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds