صرفا حق العمل کاری صاحبان مشاغل نمایشگاه‏های اتومبیل مشمول مالیات است
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد از ابتدای سال 1403
نمایش همه
با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی هرمزگان منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی هرمزگان منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی هرمزگان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای محمود خدادادی را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی هرمزگان منصوب کرد.

پنجشنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/29062

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای محمود خدادادی را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی هرمزگان منصوب کرد.
همچنین از زحمات و تلاش‌های جناب آقای کوهستانی که تا پیش از این عهده‌دار مسئولیت این مدیریت دادرسی بودند، تشکر و قدردانی شد.
با این حکم انجام امور زیر به ایشان محول گردید:
– تعیین وقت پرونده‌های مالیاتی مطرح در مدیریت دادرسی

– ارجاع، پیگیری و نظارت بر فرایندهای دادرسی مرتبط با پرونده‌های مالیاتی تا زمان صدور رأی

– ارسال پرونده‌های مالیاتی همراه با آراء صادره به اداره کل امور مالیاتی استان متبوع

– تعیین تکلیف قرارهای کارشناسی معوق و اجرانشده در مدیریت دادرسی مالیاتی

– تعیین کارشناس/کارشناسان مجری قرار برای دادرسی طبق ضوابط مرکز دادرسی مالیاتی

– نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در مدیریت دادرسی از حیث رعایت قوانین و مقررات

– تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و گزارش آن به مرکز دادرسی

تصاویر

  • با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی هرمزگان منصوب شد

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds