بازدید معاونین مرکز دادرسی از مدیریت دادرسی مازندران
با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی اصفهان منصوب شد
نمایش همه
با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی زنجان منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی زنجان منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی زنجان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای مصطفی بسطامیان را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی زنجان منصوب کرد.

شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/28500

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای مصطفی بسطامیان را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی زنجان منصوب کرد.
همچنین از زحمات و تلاش‌های جناب آقای امیری که تا پیش از این عهده‌دار مسئولیت این مدیریت دادرسی بودند، تشکر و قدردانی شد.
با این حکم انجام امور زیر به ایشان محول گردید:
– تعیین وقت پرونده‌های مالیاتی مطرح در مدیریت دادرسی

– ارجاع، پیگیری و نظارت بر فرایندهای دادرسی مرتبط با پرونده‌های مالیاتی تا زمان صدور رأی

– ارسال پرونده‌های مالیاتی همراه با آراء صادره به اداره کل امور مالیاتی استان متبوع

– تعیین تکلیف قرارهای کارشناسی معوق و اجرانشده در مدیریت دادرسی مالیاتی

– تعیین کارشناس/کارشناسان مجری قرار برای دادرسی طبق ضوابط مرکز دادرسی مالیاتی

– نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در مدیریت دادرسی از حیث رعایت قوانین و مقررات

– تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و گزارش آن به مرکز دادرسی

تصاویر

  • با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی زنجان منصوب شد

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds