دیدار چهره به چهره با نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف، رئیس ادارات و معاونین اداره کل امور مالیاتی
بازدید دکتر طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور از مرکز دادرسی، شعبه‌ها و دبیرخانه‌های هیات حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان
نمایش همه
با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی فارس منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی فارس منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی فارس منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای محسن رضایی را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی استان فارس منصوب کرد.

چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/28123

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای محسن رضایی را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی استان فارس منصوب کرد.
همچنین از زحمات و تلاش‌های جناب آقای غلباش که تا پیش از این عهده‌دار سرپرستی این مدیریت دادرسی بودند، تشکر و قدردانی شد.
با این حکم انجام امور زیر به ایشان محول گردید:
– تعیین وقت پرونده‌های مالیاتی مطرح در مدیریت دادرسی

– ارجاع، پیگیری و نظارت بر فرایندهای دادرسی مرتبط با پرونده‌های مالیاتی تا زمان صدور رأی

– ارسال پرونده‌های مالیاتی همراه با آراء صادره به اداره کل امور مالیاتی استان متبوع

– تعیین تکلیف قرارهای کارشناسی معوق و اجرانشده در مدیریت دادرسی مالیاتی

– تعیین کارشناس/کارشناسان مجری قرار برای دادرسی طبق ضوابط مرکز دادرسی مالیاتی

– نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در مدیریت دادرسی از حیث رعایت قوانین و مقررات

– تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و گزارش آن به مرکز دادرسی

تصاویر

  • با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی فارس منصوب شد

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds