دانش و توانمندی، ارتباط مطلوب با اداره کل مالیاتی استان و نظارت و پایش مستمر در راستای شاخص‌های عملکردی، عوامل اصلی پیشرفت مدیریت‌های دادرسی
جلسه مرکز دادرسی با معاونت فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی برگزار گردید
نمایش همه
با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی سمنان منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی سمنان منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی سمنان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای امیرمختار اخلاقی را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی استان سمنان منصوب کرد.

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/27827

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد در حکمی، جناب آقای امیرمختار اخلاقی را به سمت سرپرستی مدیریت دادرسی مالیاتی استان سمنان منصوب کرد.

همچنین از زحمات و تلاش‌های جناب آقای زمانی‌پور که تا پیش از این عهده‌دار سرپرستی این مدیریت دادرسی بودند، تشکر و قدردانی شد.
با این حکم انجام امور زیر به ایشان محول گردید:
– تعیین وقت پرونده‌های مالیاتی مطرح در مدیریت دادرسی

– ارجاع، پیگیری و نظارت بر فرایندهای دادرسی مرتبط با پرونده‌های مالیاتی تا زمان صدور رأی

– ارسال پرونده‌های مالیاتی همراه با آراء صادره به اداره کل امور مالیاتی استان متبوع

– تعیین تکلیف قرارهای کارشناسی معوق و اجرانشده در مدیریت دادرسی مالیاتی

– تعیین کارشناس/کارشناسان مجری قرار برای دادرسی طبق ضوابط مرکز دادرسی مالیاتی

– نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در مدیریت دادرسی از حیث رعایت قوانین و مقررات

– تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و گزارش آن به مرکز دادرسی

تصاویر

  • با حکم رئیس مرکز دادرسی، سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی سمنان منصوب شد

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds