توسعه سامانه جدید دادرسی از اهداف مهم مرکز دادرسی مالیاتی است
جلسه شورای معاونین مرکز دادرسی مالیالتی تشکیل شد
نمایش همه
با حکم رئیس مرکز دادرسی، مدیر دادرسی همدان منصوب شد

با حکم رئیس مرکز دادرسی مالیاتی، مدیر دادرسی استان همدان، تغییر کرده و حجت‌الله کرمیان جایگزین جواهری افخم شده است.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds