اطلاعیه شماره 18- محاسبه حد مجاز دوره های مالیاتی براساس اظهارنامه های تسلیمی
نشست تحلیل و بررسی مسائل مربوط به سامانه دادرسی برگزار شد
نمایش همه
بازدید تیم فناوری مرکز دادرسی از مدیریت دادرسی مودیان بزرگ

بازدید تیم فناوری مرکز دادرسی از مدیریت دادرسی مودیان بزرگ

بازدید تیم فناوری مرکز دادرسی از مدیریت دادرسی مودیان بزرگ

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی کشور، گروه فناوری مرکز دادرسی مالیاتی به منظور نظارت و آسیب شناسی نحوه اجرای فرآیندهای مرتبط با دادرسی و بررسی مشکلات سامانه‌های دادرسی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ رفته و از مدیریت دادرسی این اداره بازدید کردند.

پنجشنبه، ۲۱ دی ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/27305

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی کشور، گروه فناوری مرکز دادرسی مالیاتی به منظور نظارت و آسیب شناسی نحوه اجرای فرآیندهای مرتبط با دادرسی و بررسی مشکلات سامانه‌های دادرسی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ رفته و از مدیریت دادرسی این اداره بازدید کردند.

به گفته مسئول گروه فناوری مرکزدادرسی مالیاتی اهداف این بازدید شامل آسیب شناسی، شناسائی شاخص‌های ارزیابی عملکرد، بهبود عملکرد سامانه، شناخت مشکلات سامانه‌ای و همچین ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت بهبود این عملکرد است.

در این بازدید نحوه عملکرد اداری امور هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مودیان بزرگ با دقت و به صورت جز به جز ملاحظه شد، به گونه‌ای که از ثبت اعتراض و تعیین نوبت تا تعیین و ثبت کارشناسان قرار مورد مورد بررسی تیم کارشناسی مرکز قرار گرفت. همچنین توزیع متناسب و مطلوب نیروی انسانی از جمله موارد پیشنهادات گروه فناوری به منظور بهبود عملکرد این مدیریت دادرسی بود.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds