حضور نماینده دادرسی مالیاتی اردبیل در برنامه رادیو مالیات با موضوع آئین دادرسی مالیاتی
جلسه هم‌فکری و هم‌اندیشی در حوزه پرونده‌های مالیاتی در مرکز دادرسی مالیاتی کشور برگزار شد
نمایش همه
اهمیت و ضرورت ارتباط و تعامل هرچه بیشتر بین مدیران دادرسی و اداره کل‌های مالیاتی

چهل و یک مرکز دادرسی در سراسر کشور این روزها مهمان مرکز دادرسی هستند و در نشست‌های جداگانه ضمن ابراز مشکلات و دغدغه‌های مدیریت‌های خود از شاخص های کلیدی عملکردی استانداردی که مرکز دادرسی برای آنها تعریف کرده‌اند اطلاع پیدا می‌کنند.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds