دکتر طاهری‌نژاد در کرمان
انباشت پرونده نباید باعث کم رنگ شدن کیفیت رسیدگی‌ها شود
نمایش همه
افتتاح اولین اداره دادرسی کشور در شهرستان رفسنجان توسط دکتر طاهری‌نژاد

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، دکتر طاهری‌نژاد؛ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی روز پنجشنبه، ‌۲ آذر ماه در ادامه برنامه‌های خود در استان کرمان به شهر رفسنجان سفر کرد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds