صورتحساب الکترونیکی نوع اول

در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت میگردد. این اطلاعات شامل: نوع فروش نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا/خدمت میباشد.

باتوجه به اینکه در این نوع از صورتحسابهای الکترونیکی، اطلاعات هویتی خریدار درج میشود، صورتحساب پس از صدور و ثبت در سامانه مودیان، اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه، بر اساس شماره اقتصادی در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی برای ایشان محسوب خواهد گردید

بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حقالعمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما، بارنامه

صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده و کالا/خدمت.در این نوع از صورتحساب، ثبت اطلاعات خریدار اختیاری بوده واز بابت این صورتحساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد.

این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده )مودی( پذیرفته میشوند، میباشند. در این نوع از صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده )شماره سوییچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه(، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد شایان ذکر است، این نوع از صورتحساب الکترونیکی  نیز دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی می باشد.

 

این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوطه امکان صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه میشود

 

 

 

انواع صورتحساب

 

الکترونیکی نوع سوم

الکترونیکی نوع دوم

 

الکترونیکی نوع اول

نام فیلد

 

الگوی سوم

)صورت حساب طلا، جواهر و پلاتین(

الگوی اول )فروش(

الگوی هفتم )صادرات(

الگوی ششم )بلیط هواپیما(

الگوی پنجم )قبوض خدماتی(

الگوی چهارم )قرارداد  پیمانکاری(

الگوی سوم

)صورت حساب طلا، جواهر و پلاتین(

الگوی دوم )فروش ارز(

الگوی اول )فروش(

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

شماره منحصر به فرد مالیاتی

۱

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

تاریخ و زمان صدور صورتحساب )میلادی(

۲

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب )میلادی(

۳

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

نوع صورتحساب

۴

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی

۵

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع

۶

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

الگوی صورتحساب

۷

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

موضوع صورتحساب

۸

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

شماره اقتصادی فروشنده

۹

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

نوع شخص خریدار

۱۰

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

در شرایط خاص اجباری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

در شرایط خاص اجباری

اختیاری

شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار

۱۱

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

شماره اقتصادی خریدار

۱۲

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

کد شعبه فروشنده

۱۳

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

کد پستی خریدار

۱۴

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

کد شعبه خریدار

۱۵

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

نوع پرواز

۱۶

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

ignore

شماره گذرنامه خریدار

۱۷

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

شماره پروانه گمرکی

۱۸

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

کد گمرک محل اظهار فروشنده

۱۹

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی

۲۰

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی

۲۱

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده

۲۲

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

شماره اشتراک /شناسه قبض بهره بردار

۲۳

ignore

اجباری

اجباری

ignore

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع مبلغ  قبل از کسر تخفیف

۲۴

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

مجموع تخفیفات

۲۵

ignore

اجباری

اجباری

ignore

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع مبلغ  پس از کسر تخفیف

۲۶

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع مالیات بر ارزش افزوده

۲۷

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

۲۸

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع صورتحساب

۲۹

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

مجموع وزن خالص

۳۰

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

مجموع ارزش ریالی

۳۱

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

مجموع ارزش ارزی

۳۲

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

روش تسویه

۳۳

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

                اختیاری

در شرایط خاص اجباری

مبلغ پرداختی نقدی

۳۴

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

     ignore           

در شرایط خاص اجباری

مبلغ  نسیه

۳۵

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

۳۶

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

مالیات موضوع ماده ۱۷

۳۷

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

شناسه کالا/خدمت

۳۸

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شرح کالا/ خدمت

۳۹

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

تعداد/مقدار

۴۰

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

 واحد اندازه گیری

۴۱

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

وزن خالص

۴۲

ignore

اجباری

اجباری

اختیاری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

مبلغ واحد

۴۳

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

میزان ارز

۴۴

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

نوع ارز

۴۵

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

نرخ برابری ارز با ریال

۴۶

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ارزش ریالی کالا

۴۷

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ارزش ارزی کالا

۴۸

ignore

اجباری

اجباری

ignore

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ قبل از تخفیف

۴۹

ignore

اجباری

اجباری

ignore

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اختیاری

اجباری

مبلغ تخفیف

۵۰

ignore

اجباری

اجباری

ignore

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ بعد از تخفیف

۵۱

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

۵۲

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

۵۳

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

موضوع سایر مالیات و عوارض

۵۴

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

نرخ  سایر  مالیات و عوارض

۵۵

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

مبلغ  سایر  مالیات و عوارض

۵۶

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

موضوع سایر وجوه قانونی

۵۷

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

نرخ سایر وجوه قانونی

۵۸

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

 در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

مبلغ سایر وجوه قانونی

۵۹

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

اجرت ساخت

۶۰

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

سود فروشنده

۶۱

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

حق العمل

۶۲

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

جمع کل اجرت، حق العمل و سود

۶۳

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

سهم نقدی از پرداخت

۶۴

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

۶۵

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری

۶۶

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ کل کالا/خدمت

۶۷

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره سوئیچ پرداخت

۶۸

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره پذیرنده فروشگاهی

۶۹

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره پایانه

۷۰

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

روش پرداخت

۷۱

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره پیگیری/شماره مرجع

۷۲

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب

۷۳

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره/شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب

۷۴

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

تاریخ و زمان پرداخت

۷۵

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

مبلغ پرداختی

۷۶

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد

۷۷

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds