افق روشن اقتصاد ایران با اصلاح ساختارهای مالیاتی/ مالیات ستانی عادلانه از طریق هوشمندسازی
کارگاه آموزشی فرایند برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن
نمایش همه
پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است

پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است

استاندار تهران در نشست با مدیران مالیاتی استان:

پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است

استاندار تهران گفت: بی شک پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است و کمک می‌ کند سطوح عدالت در درآمد – هزینه‌ ها بین اقشار مختلف جامعه تراز شود.

چهارشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/30056

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا فخاری استاندار تهران در نشست با مدیران مالیاتی استان تهران با اشاره به اهمیت جایگاه مالیات در جامعه اظهار داشت: مالیات حامی اجرای عدالت اقتصادی در جامعه است و رشد حوزه ‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را رقم می ‌زند.

وی افزود: مالیات یکی از عوامل بسط عدالت در اقتصاد عام است و کمک می‌ کند سطوح عدالت در درآمد هزینه‌ها بین اقشار مختلف جامعه تراز شود.

فخاری افزود: باید برای تبیین جایگاه واقعی مالیات در جامعه و تغییر ذهنیت‌ها در این حوزه تلاش مضاعف صورت بگیرد، چرا که اگر شخصی ببیند از مالیاتی که پرداخت کرده در حوزه‌ های اجتماعی، درمانی و فرهنگی استفاده می‌ شود و مسیر مالیاتی و هزینه کردها شفاف است، به پرداخت مالیات ترغیب می ‌شود.

استاندار تهران در ادامه بر لزوم تشکیل فضای حکمرانی مالی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: باید آثار عدم پرداخت مالیات در جامعه تبیین شده و ضرورت سهیم شدن مردم در مشارکت‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گیرد.

تصاویر

  • پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds