رونمایی از دستگاه‌های کارتخوان اندرویدی با هدف تسهیل دراتصال به سامانه مودیان
جلسه صمیمی رئیس مرکز دادرسی مالیاتی به همراه مدیران دادرسی
نمایش همه
وبینار «تخصصی آموزشی تخصیص گروهی» با حضور تیم سامانه مرکز دادرسی مالیاتی امروز برگزار شد

وبینار «تخصصی آموزشی تخصیص گروهی» با حضور تیم سامانه مرکز دادرسی مالیاتی امروز برگزار شد

وبینار «تخصصی آموزشی تخصیص گروهی» با حضور تیم سامانه مرکز دادرسی مالیاتی امروز برگزار شد

براساس اطلاع قبلی جلسه «تخصصی آموزشی تخصیص گروهی» به صورت مجازی و در بستر وبینار برای رابطین فناوری مدیریت‌های دادرسی دیروز و امروز برگزار شد.

ﺳﻪشنبه، ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/28687

براساس اطلاع قبلی جلسه «تخصصی آموزشی تخصیص گروهی» به صورت مجازی و در بستر وبینار برای رابطین فناوری مدیریت‌های دادرسی دیروز و امروز برگزار شد.
رابطین فناوری از سراسر مدیریت‌های دادرسی کشور در این جلسه مجازی حضور داشتند و ضمن آموزش دیدن به طرح پرسش از تیم سامانه مرکز دادرسی پرداختند.
تعداد ۱۸۰ نفر از همکاران فناوری در این وبینار شرکت داشتند.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds