دیدار رئیس مرکز دادرسی با مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ
جلوگیری از تخلفات احتمالی و صرفه جویی در وقت مودیان از ثمرات هوشمندسازی نظام مالیاتی است
نمایش همه
شیوه تعیین نوبت گروهی اجرا می‌شود

شیوه تعیین نوبت گروهی اجرا می‌شود

تیم سامانه‌ای مرکز دادرسی خبر داد؛

شیوه تعیین نوبت گروهی اجرا می‌شود

یکی از اهداف مهم ایجاد سامانه جدید دادرسی مالیاتی، اجرای تبصره ۵ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است که طبق قانون لازم است نوبت دهی با استفاده از شیوه تعیین نوبت گروهی و انتخاب تصادفی نمایندگان در سامانه جدید دادرسی انجام شود.

شنبه، ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/27609

یکی از اهداف مهم ایجاد سامانه جدید دادرسی مالیاتی، اجرای تبصره ۵ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است که طبق قانون لازم است نوبت دهی با استفاده از شیوه تعیین نوبت گروهی و انتخاب تصادفی نمایندگان در سامانه جدید دادرسی انجام شود.
این مسئله پس از اقدامات کارشناسان فناوری مرکز دادرسی مرتفع گردیده و در نتیجه این امر امکان تعیین نوبت برای پرونده های مورد اعتراض یک مودی به صورت همزمان در سامانه امکان پذیر گردیده است.
مدیر گروه فناوری مرکز دادرسی در این باره گفت: اگر تمامی مدیریت‌های دادرسی در سطح کشور به مفاد بخشنامه شماره ۲۱۴/۲۸۰۵۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ توجه کنند و در اجرای صحیح آن اهتمام ورزند، شاهد شکل‌گیری یک نظم عالی در این مدیریت‌ها خواهیم بود.
وی با اشاره به مزایای این طرح اظهار داشت: این اتفاق موجب کاهش زمان تعیین نوبت توسط کاربران، ایجاد زمان بندی دقیق و منظم برای هیئت‌ها و اتاق‌ها و همچنین دقت و کیفیت بیشتر تعیین نوبت ‌ها می‌شود.
میرزازاده گفت: با اجرای این طرح تجمیع چندین پرونده مودی در یک هیئت انجام می‌گیرد که در نتیجه آن شاهد کاهش حجم انباشت پرونده‌های مالیاتی و کاهش اطاله دادرسی که از اهداف مهم مرکز دادرسی است، خواهیم بود.
وی ادامه داد: با اجرای تخصیص گروهی اجرای تبصره ۵ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم نیز علناً صورت می‌گیرد، چرا که اسامی نمایندگان به تفکیک مدیریت‌های دادرسی و زمانبندی حضور نمایندگان در سامانه به طور دقیق در سامانه درج می‌شود و پس از آن انتخاب نماینده به صورت تصادفی توسط سامانه دادرسی انجام می‌شود.
مدیر گروه فناوری مرکز دادرسی با اشاره به ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بند ۱ ماده قانونی مزبور در جلسات هیات در سامانه دادرسی افزود: برای جلوگیری از بروز اشتباه در نوبت دهی گروهی، بازه زمانی‌ای که برای این گروه از نمایندگان جهت انشاء رای یا مطالعه پرونده در نظر گرفته شده است نمی بایست در زمان بندی سامانه درج شود.
در نهایت ایشان ابراز امیدواری کرد که انجام اقدامات فوق تاثیر بسزایی در کاهش خطاهای احتمالی در ارتباط با تعیین نوبت خودکار و گروهی دارد خواهد داشت.

تصاویر

  • شیوه تعیین نوبت گروهی اجرا می‌شود

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds