جلسه هم‌فکری و هم‌اندیشی در حوزه پرونده‌های مالیاتی در مرکز دادرسی مالیاتی کشور برگزار شد
مهمترین محور تحولی مرکز دادرسی در دوره جدید؛ کاهش اطاله و افزایش کیفیت دادرسی‌ها در جهت تحقق همه جانبه عدالت مالیاتی است
نمایش همه
ساده سازی تکالیف مالیاتی، تجمیع پرونده ها و تشکیل کارگروه مشترک

رئیس سازمان سینمایی کشور با مثبت ارزیابی کردن نشست جمعی از سینماگران با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ساده سازی تکالیف مالیاتی، تجمیع پرونده ها در یک اداره کل و تشکیل کارگروه مشترک سینما و مالیات را سه دستاورد این نشست همدلانه دانست.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds