مرکز دادرسی عملکرد مدیران را بررسی می‌کند
مدیران دادرسی آماده رسیدن به شاخص‌های کلیدی عملکردی استاندارد می‌شوند
نمایش همه
دکتر طاهری‌نژاد شاخص‌های کلیدی عملکردی استاندارد تعیین شده را ملاک ارزیابی مدیریت های دادرسی در دوره جدید می داند

مرکز دادرسی مالیاتی این روزها از مدیران دادرسی پذیرائی می‌کند و هر روز میزبان تعدادی از مدیران دادرسی برای ارائه گزارش عملکرد و بحث و بررسی برای ارتقاء عملکرد هر مدیریت هست.

مهم‌ترین بحث این جلسات شاخص‌های کلیدی عملکردی مدیریت های دادرسی و موانع پیش روی تحقق این شاخص ها است. این شاخص‌ها براساس مولفه های مختلفی از جمله انواع پرونده‌های در جریان دادرسی، وضعیت نیروی انسانی هر مدیریت دادرسی و… به طور اختصاصی برای هر مدیریت دادرسی تعیین شده است.

 

در آخرین روز از هفته آقایان امیری مدیر دادرسی زنجان، آقائی مدیر دادرسی قزوین، تابار مدیر دادرسی گیلان، قاسمی مدیر دادرسی قم، زمانی پور مدیر دادرسی سمنان و کرمانجی مدیر دادرسی لرستان هر کدام جداگنه روز گذشته را مهمان مرکز دادرسی مالیاتی بودند.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds