حضور رئیس مرکز دادرسی به همراه معاونین مرکز در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور
از ادارات برتر امور مالیاتی کشور تقدیر شد
نمایش همه
از گزارش دهنده فرار مالیاتی در فارس تقدیر شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور از گزارش دهنده فرار مالیاتی که به شناسایی درآمدهای مالیاتی در استان فارس منجر شد، با لوح تقدیر و هدیه قدردانی کرد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds