تسریع در قطعی سازی صد پرونده بزرگ مالیاتی استان
مرکز دادرسی عملکرد مدیران را بررسی می‌کند
نمایش همه
برگزاری سلسله جلسات ارزیابی عملکرد اختصاصی برای هر مدیریت دادرسی به میزبانی رئیس مرکز دادرسی

رئیس مرکز دادرسی در راستای بهبود عملکرد مرکز دادرسی و به منظور رفع مشکلات مدیریت های دادرسی سطح کشور سلسله جلسات ارزیابی وضعیت عملکرد هر مدیریت دادرسی و بررسی موانع پیش روی تحقق اهداف را به طور مجزا و جداگانه برای هر مدیریت دادرسی آغاز کردند.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds