پرداخت بیش از 600 هزار میلیارد تومان برای سلامت مردم و توسعه و آبادانی کشور
پرداخت بیش از 600 هزار میلیارد تومان برای سلامت مردم و توسعه و آبادانی کشور
تنفس سه ساله برای اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه
نمایش همه
بخشودگی جرایم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد

بخشودگی جرایم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛

بخشودگی جرایم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی تا میزان صد درصدی جرایم بیش ‌اظهاری یا کم ‌اظهاری مالیات و عوارض و تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا سقف جرایم مذکور خبر داد.

چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Article Rating

http://www.intamedia.ir/news/ID/30515

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط بخشودگی جرایم اظهارنامه و تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد، اظهار داشت: تا صد درصد جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض و ماده ۳۷ آن قانون در خصوص تأخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هریک از مواردی که در جدول (ه) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج می‌شود؛ در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آن موارد در مردادماه ۱۴۰۳، با درخواست مؤدی مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای کلیه مؤدیانی که جهت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارائه تضمین از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی به تاریخ بهار سال ۱۴۰۳ اقدام نموده‌اند، وصول یا اقدام اجرایی دیگری در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مؤدی) و چک‌های أخذ شده بابت مورد مذکور صورت نخواهد گرفت.

تصاویر

  • بخشودگی جرایم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds